CHINESE GENEESKUNDE LANDGRAAF-HEERLEN
/

   acupunctuur, voeding, kruiden, mind-reset, fysiotherapie 

 

OVER  MIJ:

Klassiek Chinees acupuncturist en tevens fysiotherapeut John Gommans heeft zich onder andere gespecialiseerd in pijnklachten. Hij is afgestudeerd aan de Qing-bai academie (HBO) in Breda. John heeft zich tevens bekwaamd in zowel Chinese voedingsleer als kruidengeneeskunde. Ook is hij geschoold in meditatie technieken. John heeft al meer dan 20 jaar praktijkervaring. "Westerse en Oosterse geneeswijzen kunnen prima gecombineerd worden en vullen elkaar aan. Een goede samenwerking tussen beiden zal de patiënt alleen ten goede komen. Er zal bij het aanbieden van (alternatieve) geneeskunde te allen tijde sprake moeten zijn van voldoende wetenschappelijke onderbouwing". 

 

Je leefstijl bepaalt voor een groot deel de mate van je gezondheid.

schouderpijn en acupunctuur/fysiotherapie  heerlen

Een gezonde leefstijl bestaat uit de volgende vier pijlers:

- Het eten van gezonde voeding.

- Voldoende lichaamsbeweging.

- Zorgen voor een goede balans tussen spanning en ontspanning.

- Onderhouden van voldoende sociale  contacten. 

Wist u dat ruim 75% van alle aandoeningen in Westerse landen veroorzaakt worden door een ongezonde leefstijl?! Het is een feit dat wij steeds dikker en ongezonder worden. Het aantal landgenoten dat lijdt aan een chronische aandoening ligt al boven de 55 procent en zal de komende jaren alleen maar toenemen.

Chinese geneeskunde staat dicht bij de natuur en heeft in ruim 3000 jaar goede methodes ontwikkeld om stagnaties/blokkades of leegtes van onze energie systemen effectief te behandelen. Centraal staat het vinden van de juiste balans en het optimaliseren van het zelfherstellend vermogen. Ik zal altijd op zoek gaan naar een lange termijn oplossing. Ik probeer mijn patiënten bewust te maken van hun keuzes en wijs op hun eigen verantwoordelijkheid m.b.t. hun gezondheid.  

Mijn aanpak:

 1) INTAKE / ONDERZOEK:

Wanneer u de eerste maal onze praktijk bezoekt starten we met een anamnese, dit is een vraaggesprek waarin u uw klachten omschrijft. De therapeut zal u allerlei vragen stellen om erachter komen waar de klachten vandaan komen en of er mogelijk een intern probleem aan ten grondslag ligt. Bij interne klachten zal er ook een tong- en pols- diagnose  plaatsvinden volgens de traditionele Chinese klassieke methode. Op basis van anamnese, pols- en tong-onderzoek zal de therapeut een diagnose stellen en u adviseren welk behandeltraject u het beste kunt volgen.

2) BEHANDELING:

Op basis van deze diagnose en uw hulpvraag zal er een behandelplan worden opgesteld. Hierin wordt niet alleen naar de uitingsvorm van de klacht gekeken (b.v. pijn) maar ook naar de oorzaak. Staan de klachten in verband met een disbalans in de interne orgaanfuncties en betreft het meer chronische, complexe klachten, dan zal de behandeling complexer zijn en meer tijd vergen. De behandeling kan bestaan uit: Acupunctuur, voedings- en/of lifestyle advies, mobilisaties, kruiden, en eventueel mind-set technieken. Bij pijnklachten volstaat behandeling door middel van acupunctuur meestal.  

3) EVALUATIE:

Na ongeveer vijf a zes behandelingen vindt er een evaluatie plaats. We bespreken hoe tot nu toe het resultaat van de behandeling is, en passen het behandelplan eventueel aan. Binnen deze tijd moeten er normaliter positieve veranderingen optreden. Dit wil niet altijd zeggen dat u dan geheel klachtenvrij bent, maar wel dat u lichaam de weg naar herstel heeft gevonden. U heeft bijvoorbeeld minder pijn en bent minder gespannen en slaapt beter.  

Gemiddeld genomen moeten er merkbare veranderingen optreden in uw gezondheidstoestand binnen zes behandelingen.

 

ervaren acupuncturist in LimburgVeel behandel mogelijkheden: Acupunctuur, Voedingsadvies, Kruiden, Fysiotherapie en Mind reset.

 
9429