Chinese geneeskunde Landgraaf            
/

    Acupunctuur, Fysiotherapie, Kruiden, Meditatie  

 

BEHANDELINGEN:

De traditionele Chinese geneeskunde is een ruim 2500 jaar oude behandelmethode op basis van nauwkeurige waarnemingen van alle processen van de natuur. Door vertechnisering en specialisatie hebben we in het Westen het oog op het geheel verloren. Westerse artsen zien hun patiënten niet meer als één geheel. Ze zijn niet meer in staat om zowel psychische, emotionele, fysieke, omgevings- als erfelijke factoren met elkaar in verband te brengen. Veel gebruikte behandelmethoden uit de traditionele Chinese geneeswijze zijn: acupunctuur, kruidentherapie, voedingsleer, meditatie, Qi-gong en massage.  

Binnen deze praktijk bieden we op dit moment de volgende therapie vormen aan:

 

 -Acupunctuur: 

Acupunctuur is de in het Westen meest bekende onderdeel van de Chinese geneeskunde. Acupunctuur wordt binnen deze praktijk ook het meest toegepast, is effectief en geeft snel resultaten. Onze 'levens-energie' (Qi) stroomt via de kanalen (meridianen) door het gehele lichaam. Deze meridianen zijn met elkaar en met de organen en de geest (Shen) verbonden. Als deze energiestroom verstoord wordt kunnen ziekten ontstaan. De oorzaken van deze verstoringen kunnen liggen aan invloeden van buitenaf, zoals koude, wind, virussen, bacteriën, vocht, overbelasting of door trauma. Ook kunnen interne processen de Qi stroom stagneren, bijvoorbeeld veel stress, verdriet, frustratie, angsten of andere heftige, langdurige emoties. Door het voorzichtig aanprikken van bepaalde punten op deze meridianen kunnen blokkades worden hersteld. Dit gebeurt door middel van zeer dunne naalden (0.25 mm) die nauwelijks voelbaar zijn. De energiebanen worden geactiveerd (bij leegte) of geremd (bij volte). Op deze wijze vindt het lichaam haar oude balans terug. Het zelf herstellende natuurlijke vermogen van ons lichaam zorgt voor de rest. Binnen gemiddeld vijf behandelingen moeten er binnen uw lichaam veranderingen waarneembaar zijn. Het lichaam moet reageren dus het kan ook best zijn dat het na de eerste behandeling tijdelijk erger wordt. Een reactie is goed, indien het lichaam totaal niet reageert is de prognose meestal ook niet gunstig. 

Onder acupunctuurbehandeling vallen ook de speciale technieken zoals:

- Cupping(het vacuüm trekken van de huid d.m.v. glazen cups). Ook wet-                                                       cupping / hijamaa is mogelijk!

- Moxa(verbranden van o.a. bijvoet kruid om bepaalde punten te verwarmen).

-Guasha(het schrapen van de huid).

- Oor acupunctuur bij o.a. verslavingen en chronische pijnsyndromen. 

-Dry needling / Triggerpoint therapie behandelen van triggerpoints 

-  Electro-acupunctuur


-Voeding en orthomoleculaire supplementen:

Voeding vormt de basis van het dagelijks functioneren van lichaam en geest, het is niet alleen de brandstof maar zeker ook de bouwstof van alle levende cellen. Goede voeding zorgt dat je gezond blijft en bevordert de genezing bij ziekte. Voeding moet zijn afgestemd op de individuele conditie en omstandigheden en houdt daarnaast ook rekening met metabolisme van je (voor)ouders. De kennis van de Chinese voedingsleer is steeds meer vergroeit met de moderne Westerse kennis over gezonde voeding. Onze genen zijn door de evolutie perfect aangepast aan de voeding van de jager-verzamelaar, maar onze leef omstandigheden zijn door de moderne landbouw, de opkomst van de voeding industrie, en door de hoge suiker inname en veel stress steeds verder van deze oer-genen verwijderd. Onze oer oude darm genen herkennen niet meer wat we eten. Tevens zitten er in onze huidige voeding beduidend minder vitamines/mineralen dan vroeger, dit heeft te maken met de sterk verarmde voedingsbodem door de intensieve landbouw en het gebruik van kunstmest en pesticiden. Dit leidt tot tekorten van deze essentiële stoffen die moeten zorgen voor weefsel-herstel en weefsel-opbouw, je immuunsysteem en ons geestelijk welbevinden.

Chronische tekorten van deze belangrijke voedingsmiddelen resulteren in klachten die in het westen steeds frequenter voorkomen: allergieën, vermoeidheidsklachten, onbegrepen pijnsyndromen maar ook in allerlei welvaartsziektes zoals obesitas, diabetes (suikerziekte), hart- en vaatziekte, depressies/burn-out en auto-immuunziektes en zelfs bepaalde vormen van kanker. Chronische verborgen micro-ontstekingen liggen hieraan ten grondslag. Steeds meer wetenschappelijke studies wijzen in deze richting. Specifieke (ortho-moleculaire) voedingssupplementen kunnen gericht worden ingezet bij tekorten van bepaalde mineralen en vitamines.   

Een prima methode om vet te verbranden is het zogenaamde: Ketose / keto dieet hierbij beperk je de suiker (koolhydraten) inname. Hierdoor gaat het lichaam op zoek naar een andere energiebron...de vetten. Deze methode kenmerkt zich door de hoge eiwit inname, ook vetten zijn niet taboe. Het voordeel van deze methode is dat je geen honger hoeft te leiden terwijl je toch veilig afvalt. Mensen die gewicht willen verliezen volgen in mijn programma meestal eerst het koolhydraat arme dieet en schakelen na een aantal weken geleidelijk over naar het paleo dieet. Oor-acupunctuur kan dit proces nog verder ondersteunen. Ook Intermittent Fasting (onderbroken vasten) is een goede en bewezen methode om op een gezonde wijze af te vallen. Bij deze methode mag je gedurende de gehele dag (en nacht) 16 uur achter elkaar niet eten en de overige 8 uur is eten wel toegestaan. Je spijsvertering heeft dus een langere tijd rust om zo alle voedingsstoffen beter te selecteren, op te nemen en uit te scheiden.

Bij mensen die veel last hebben van allergieën, huidaandoeningen, maag-darmklachten en auto-immuun ziektes bestaat de kans dat de oorsprong van deze klachten in de darmen gezocht mag worden.  Er is geen goed evenwicht tussen de miljoenen bacterie koloniën die in de darmen huizen. Door slechte voedingsgewoonten, stress of door veelvuldig medicatie gebruik (o.a. antibiotica, maagzuurremmers etc.) is de darmflora totaal verstoord. Wij bieden de mogelijkheid om deze klachten d.m.v.  een Microbioom dieet  te behandelen. Hierbij herstelt het darm-bioom zich binnen enkele weken tot maanden (afhankelijk van de ernst en de duur van de verstoring) Ook zeer veel psychische klachten vinden hun oorsprong in de darmen. Zo is onlangs ontdekt dat veel neurotransmitters (deze stofjes zorgen voor een goede zenuw geleiding in de hersenen) waaronder serotonine voor 90% in de darmen wordt gevormd.

Laat voeding uw medicijn zijn !

-Fysiotherapie  plus + :

Leven is bewegen, een fysiotherapeut is de specialist op het gebied van (blijven) bewegen. Rust roest!

Heeft u pijnklachten, of wordt u beperkt in uw bewegingen? Dan is de fysiotherapeut de aangewezen persoon om dit samen met u te verbeteren...Maar ook bij een verkeerde houding, sportblessures of een revalidatieprogramma na een operatie kunt u bij ons terecht. De therapie kan bestaan uit: Oefentherapie, mobilisatietechnieken, dry-needling, ontspanningstechnieken of houdingsadvies. Ook kan ik u adviseren op het gebied van C.O.P.D, Diabetes , Artrose/artritis. Het unieke van deze praktijk is dat ik alle klachten met Oosterse en Westerse ogen bekijk. Bij b.v. reumatische knieklachten kijk ik niet alleen naar de pijn en de beperking van de knie kijk maar ik ook naar de oorzaak die vaak gelegen is in de voeding of een blokkade van een meridiaan.

Voor fysiotherapie heeft u geen verwijsbrief meer nodig van uw huisarts of specialist. Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister fysiotherapie (CKR) en ben BIG geregistreerd fysiotherapeut. Omdat de meeste verzekeraars onmogelijke en onnodige, overbodige administratieve eisen stellen en ik deze tijd liever aan mijn patiënten besteed werk ik contract loos als fysiotherapeut.

  - Meditatie /Mindfulness:

Het beoefenen van meditatie of aandacht is een oude boeddhistische methode die voor ons huidige jachtige leven van diepgaande betekenis kan zijn. Meditatie helpt ons te ontwaken uit de slaap van onbewust en automatisch handelen. Het is een levenskunst, een methode die het mogelijk maakt te genieten van een vredig aanwezig zijn bij alles wat we doen.                                                        

De meeste mensen zijn geneigd zich volkomen te identificeren met de gedachten stroom die ze ervaren. Het gewone waakbewustzijn werkt als een soort zeef: uit alle gedachten die door de hersenen worden aangeboden haal je wat bij jou past. Die gedachten bereiken je bewustzijn, die andere laat je gaan. De hersenen blijken ook nog te kunnen registreren welke gedachten 'succes' hebben gehad, welke zijn blijven hangen in je bewustzijn en geheugen. De hersenen reageren daarop met het opvoeren van de productie van deze succes-volle gedachten. Vasthouden aan een gedachtenpatroon is hetzelfde. Hierdoor slijten diepe overtuigingen er langzaam in, dit is voor jouw DE Werkelijkheid, DE Waarheid ...of eigenlijk... Jouw waarheid. De dictatuur van onze hersenactiviteit is zo algemeen verbreid en ingebakken dat er werkelijk moeite moet worden gedaan om weer op zoek te gaan je ware ik, je pure geest, zonder ego, zonder vooroordelen,  zonder verwachtingen...

Meditatie is rustig zitten in een ontspannen houding en je bewust worden van je eigen ademhaling en de gedachten die onze hersenen produceren, neem ze waar maar reageer er niet op, laat ze gaan en observeer ze, net zoals wolken die rustig aan ons voorbijtrekken...

  

'We moeten leren zien dat dingen zijn zoals ze zijn, en niet zoals wij willen of hopen dat ze zijn"        Boeddha.
    

 

 

 


 
 


 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram